Comprehensive GCxGC-MS - laaja kaksivaiheinen kaasukromatografi - massaspektrometri

Tuotenumero:
GCxGC-MS
Comprehensive GCxGC-MS - laaja kaksivaiheinen kaasukromatografi - massaspektrometri
Valmistaja Shimadzu

Laajassa kaksivaiheisessa kaasukromatografiassa koko näyte kulkee kahden analyyttisen kolonnin läpi. Ensimmäisen kolonnin näytevirtaus fraktioidaan toiseen kolonniin modulaattorin avulla. Shimadzun GCxGC-MS-laitteistossa perusrunkona toimii GCMS-QP2010 Ultra-laitteisto, jonka sisään on asennettu Zoex Corporation (USA) valmistama modulaattori. Modulaattoreita on saatava kaksi mallia: ZX1 ja ZX2. ZX1-modulaattorissa analyyttien konsentroinnissa käytetään nestemäistä typpeä ja ZX2 toimii ilman jäähdyttävää ainetta. GCxGC-MS –laitteisto voidaan rakentaa myös Shimadzu GCMS-TQ8030 kaasukromatografi-kolmoiskvadrupolimassaspektrometriin.

GCxGC-MS analyytiikka edellyttää nopeaa detektointia, koska mitattavat piikit ovat hyvin kapeita (< 0,5 s). Shimadzun GCMS-QP2010 Ultra –laitteessa käytetään Shimadzun patentoimaa ASSP™ (Advanced Scan Speed Protocol) -teknologiaa, joka mahdollistaa jopa 20 000 u/s pyyhkäisynopeuden scan-mittauksissa ilman herkkyyden menetystä. Nopeutensa ja ASSP™ -teknologian ansiosta GCMS-QP2010 Ultra –laite soveltuu erinomaisesti monivaiheisiin kromatografisiin (Comprehensive GCxGC-MS) sovelluksiin, joihin tavanomaisten kvadrupolimassaspektrometrien mittausnopeus ei ole riittävä.

Laitteiston vakuumi muodostetaan ulkoisen esivakuumipumpun (30 L/s) ja kaksikanavaisen turbomolekulaarisen pumpun (179/185 L/s He) avulla. Tehokas vakuumisysteemi mahdollistaa 15 ml/min He-virtauksen kolonnissa (maksimipaine 970 kPa). Tyypillisen nesteinjektorin lisäksi laitteeseen voidaan liittää useita eri näytteensyöttäjävaihtoehtoja asiakkaan tarpeiden mukaan (esim. PTV, termodesorptio, pyrolyysi tai headspace). Shimadzun GCMS-laitteiden patentoitu kvadrupolisuunnittelu, likaantumiselta suojaavat esikvadrupolit sekä kehittynyt ioni-optiikka takaavat toistettavan ja stabiilin massamäärityksen. Laitteiston massa-alue on 1,5-1090 m/z.

Laite voidaan varustaa sekä elektronipommitusionisaatiolla (EI) että kemiallisella ionisaatiolla (CI). Ionisaatiokammio sijaitsee laitteen etuosassa edestä avattavan luukun takana. Tämä helpottaa merkittävästi ionisaatiokammion käyttäjähuoltoa. Ionisaatiokammion rakenne on yksinkertainen ja puhdistettavat osat ovat käyttäjän helposti irrotettavissa. Ionisaatiokammiossa on vakiona kaksi filamenttia ja laite siirtyy automaattisesti käyttämään ehjää filamenttia toisen rikkoutuessa.

GCxGC-MS-laitetta ohjataan Shimadzun GCMSsolution-ohjelmistolla, joka on yhteensopiva Windows 7 32/64 bittisten käyttöjärjestelmien kanssa. Normaalien yksittäisten pyyhkäisy- ja SIM-mittauksien lisäksi molemmat analyysit voidaan tehdä yhtä aikaa samasta ajosta käyttäen FASST toimintoa (Fast Automated Scan/SIM Type). Lisäksi ohjelma sisältää erillisen COAST-työkalun (Creation of Automatic SIM Table), joka automaattisesti tekee käyttäjälle ehdotuksen käytettävistä SIM-aikaikkunoista. Laajan NIST-kirjaston lisäksi laitteeseen on saatavilla myös useita muita spektrikirjastoja. Laitteistoon on saatava erillinen ohjelmisto ChromSquare, joka on erityisesti suunniteltu kaksivaiheisen kromatografisen datan visualisointiin ja prosessointiin.

Valmistajan sivuile

Pyydä lisätietoa tästä tuotteesta

Nimi*:
Yritys*:
Puhelinnumero*:
Sähköpostiosoite*:
Viesti:
 

 

REALLY?