Custom GC – räätälöidyt kaasukromatografit

Tuotenumero:
Custom GC
Custom GC – räätälöidyt kaasukromatografit
Valmistaja: Shimadzu

Valmiiden vakiomallien lisäksi Shimadzun kaasukromatografeista voidaan valmistaa asiakkaan analyysitarpeen mukaan räätälöityjä laitteistokokonaisuuksia lukuisiin erilaisiin applikaatioihin. Räätälöidyt Custom-GC-laitteistot suunnitellaan asiakkaan antamien perustietojen (esim. tutkittavat yhdisteet, pitoisuusalue, määritysrajat jne.) avulla ja toimitetaan täysin käyttövalmiina kolonnit sisältävinä laitteistoina.

Räätälöidyissä mallit koostuvat yleensä useista eri kolonneista ja detektoreista sekä venttiileistä, joilla analyyttien kulkua laitteistossa ohjataan. Erityisesti räätälöityjä laitteistoja käytetään kaasujen analyyseissä, joissa analyyttien detektoinnissa yksi detektori ei yleensä ole riittävä. Custom GC -laitteiden perusrunkoina toimivat GC-2010 Plus –kaasukromatografi (kapillaarikolonneille) sekä GC-2014 (kapillaarikolonneille sekä pakatuille kolonneille). Laitteistoissa voidaan käyttää nesteinjektoria tai erilaisia venttiiliratkaisuja näytteensyöttöön tai näytelinjan valintaan. Kaasumaisille näytteille tarkoitetuissa laitteistoissa GC:n ulkopuolelle asennetaan erillinen lämpötilakontrolloitu laatikko, jonka sisälle venttiilit asennetaan. Analyyttien mittaukseen räätälöityihin GC-laitteisiin on saatava koko Shimadzun laaja detektorivalikoima:

  • Liekki-ionisaatiodetektori, FID (FID-2010 Plus / FID-2014)
  • Lämmönjohtokykydetektori, TCD (TCD-2010 Plus / TCD-2014)
  • Elektroninsieppausdetektori, ECD (ECD-2010 Plus / ECD-2014)
  • Typpifosforidetektori, FTD / NPD (FTD-2010 Plus / FTD-2014)
  • Liekkifotometrinen detektori, FPD (FPD-2010 Plus / FPD-2014)
  • Heliumplasmadetektori, BID engl. Barrier Discharge Ionization Detector (BID-2010 Plus)*

* Vain GC-2010 Plus –laitteisto.

Valmistajan sivuille

Pyydä lisätietoa tästä tuotteesta

Nimi*:
Yritys*:
Puhelinnumero*:
Sähköpostiosoite*:
Viesti:
 

 

REALLY?