GCMS QP-2020 - kaasukromatografi-massaspektrometri

Tuotenumero:
GCMS QP-2020
GCMS QP-2020 kaasukromatografi ja massa
Valmistaja: Shimadzu

GCMS-QP2020 on Shimadzun herkin ja monipuolisin kaasukromatografi-kvadrupolimassaspektrometri, jonka mittausnopeus ja selektiivisyys tarjoavat työvälineen vaativimpiinkin analyyttisiin sovelluksiin. Laitteen nopeus perustuu Shimadzun patentoimaan ASSP™ (Advanced Scan Speed Protocol) -teknologiaan, joka mahdollistaa jopa 20 000 u/s pyyhkäisynopeuden scan-mittauksissa ilman herkkyyden menetystä. Nopeutensa ja ASSP™ -teknologian ansiosta laite soveltuu erinomaisesti myös nopeisiin GC-analyyseihin (engl. fast GC) sekä monivaiheisiin kromatografisiin (Comprehensive GCxGC-MS) sovelluksiin, joihin tavanomaisten kvadrupolimassaspektrometrien mittausnopeus ei ole riittävä. Laitteiston vakuumi muodostetaan ulkoisen esivakuumipumpun (30 L/s) ja kaksikanavaisen turbomolekulaarisen pumpun (190/170 L/s He) avulla. Tehokas vakuumisysteemi mahdollistaa 15 ml/min He-virtauksen kolonnissa (maksimipaine 970 kPa). Heliumin lisäksi laitteistolla voidaan käyttää kantajakaasuna myös vetyä ja typpeä.

Tyypillisen nesteinjektorin lisäksi laitteeseen voidaan liittää useita eri näytteensyöttäjävaihtoehtoja asiakkaan tarpeiden mukaan (esim. PTV, termodesorptio, pyrolyysi tai headspace). Shimadzun GCMS-laitteiden patentoitu kvadrupolisuunnittelu, likaantumiselta suojaavat esikvadrupolit sekä kehittynyt ioni-optiikka takaavat toistettavan ja stabiilin massamäärityksen. Laitteiston massa-alue on 1,5-1090 m/z.

Laite voidaan varustaa sekä elektronipommitusionisaatiolla (EI) että kemiallisella ionisaatiolla (CI). Ionisaatiokammio sijaitsee laitteen etuosassa edestä avattavan luukun takana. Tämä helpottaa merkittävästi ionisaatiokammion käyttäjähuoltoa. Ionisaatiokammion rakenne on yksinkertainen ja puhdistettavat osat ovat käyttäjän helposti irrotettavissa. Ionisaatiokammiossa on vakiona kaksi filamenttia ja laite siirtyy automaattisesti käyttämään ehjää filamenttia toisen rikkoutuessa.

Laitetta ohjataan Shimadzun GCMSsolution-ohjelmistolla, joka on yhteensopiva Windows 7 32/64 bittisten käyttöjärjestelmien kanssa. Normaalien yksittäisten pyyhkäisy- ja SIM-mittauksien lisäksi molemmat analyysit voidaan tehdä yhtä aikaa samasta ajosta käyttäen FASST toimintoa (Fast Automated Scan/SIM Type). Lisäksi ohjelma sisältää erillisen COAST-työkalun (Creation of Automatic SIM Table), joka automaattisesti tekee käyttäjälle ehdotuksen käytettävistä SIM-aikaikkunoista. Tutkittaville yhdisteille voidaan ohjelmistossa laskea retentioindeksit n-alkaanisarjan avulla, jolloin ohjelma päivittää retentioajat automaattisesti esim. kolonnin pituuden muuttuessa. Retentioindeksejä käytetään myös lisäparametrinä kirjastotunnistuksessa. Laajan NIST-kirjaston lisäksi laitteeseen on saatavilla myös useita muita spektrikirjastoja. Shimadzu on kiinnittänyt erityistä huomiota GCMS-QP2020 -laitteen ympäristöystävällisyyteen. Käytön päätyttyä laite voidaan asettaa Eco-moodiin, jolloin laitteen sähkönkulutus on alhaisempi. Samalla kantajakaasuvirtaus voidaan minimoida halutulle tasolle.

Valmistajan sivuille

Pyydä lisätietoa tästä tuotteesta

Nimi*:
Yritys*:
Puhelinnumero*:
Sähköpostiosoite*:
Viesti:
 

 

REALLY?