GCMS-TQ8040 Ultra –kaasukromatografi-kolmoiskvadrupolimassaspektrometri

Tuotenumero:
TQ8040
GCMS-TQ8040 Ultra –kaasukromatografi-kolmoiskvadrupolimassaspektrometri
Valmistaja: Shimadzu

GCMS-TQ8040 on Shimadzun kaasukromatografi-kolmoiskvadrupolimassaspektrometri, jonka herkkyys, mittausnopeus ja selektiivisyys tarjoavat modernin työvälineen kaikkein vaativimpiinkin kvalitatiivisiin ja kvantitatiivisiin analyysitarpeisiin. Kolmoiskvadrupolianalysaattori on erittäin monipuolinen analyysilaite, joka mahdollistaa useiden mittaustekniikoiden käytön. TQ-8040 –laitteella voidaan käyttää seuraavia mittaustapoja:

  • Q1 / Q3 pyyhkäisymittaus (engl. scan)
  • Q1 / Q3 valitun ionin monitorointi (engl. SIM)
  • Lähtöionipyyhkäisy (engl. precursor ion scan)
  • Tuoteionipyyhkäisy (engl. product ion scan)
  • Neutraalin palan lohkeaminen (engl. neutral loss scan)
  • Valitun reaktion monitorointi (engl. multiple reaction monitoring, MRM)

TQ8040- laitteen nopeus perustuu Shimadzun patentoimaan ASSP™ (Advanced Scan Speed Protocol) -teknologiaan, joka mahdollistaa jopa 20 000 u/s pyyhkäisynopeuden Q3 scan-mittauksissa ilman herkkyyden menetystä. Nopeutensa ja ASSP™ -teknologian ansiosta TQ8040 soveltuu erinomaisesti nopeisiin GC-analyyseihin (engl. fast GC) taaten riittävän määrän mittapisteitä luotettavan kvantitoinnin varmistamiseksi. Laitteen uusi ohjelmisto mahdollistaa yli 32 000 transition mittauksen yhdessä ajossa luoden mahdollisuuden useiden satojen yhdisteiden multikomponenttimenetelmiin. TQ8040 voidaan myös liittää detektoriksi monivaiheiseen kaasukromatografiaan (Comprehensive GCxGC-MS), jolloin Shimadzun nopean kolmoiskvadrupolianalysaattorin selektiivisyys ja herkkyys yhdessä monivaiheisen kromatografian erotustehokkuuden kanssa muodostavat ainutlaatuisen laitteistokokonaisuuden. Shimadzun GCMS-laitteiden patentoitu kvadrupolisuunnittelu, likaantumiselta suojaavat esikvadrupolit sekä kehittynyt ionioptiikka takaavat toistettavan ja stabiilin massamäärityksen. TQ-laitteiston massa-alue on 1,5-1090 m/z.

TQ8030-laitteiston vakuumi muodostetaan ulkoisen esivakuumipumpun (30 L/s) ja kaksikanavaisen turbomolekulaarisen pumpun (179/185 L/s He) avulla. Tehokas vakuumisysteemi mahdollistaa 15 ml/min He-virtauksen kolonnissa (maksimipaine 970 kPa). Perinteisen nesteinjektorin lisäksi laitteeseen voidaan liittää useita eri näytteensyöttäjävaihtoehtoja asiakkaan tarpeiden mukaan (esim. PTV, termodesorptio, pyrolyysi tai headspace).

Laite voidaan varustaa sekä elektronipommitusionisaatiolla (EI) että positiivisella ja negatiivisella kemiallisella ionisaatiolla (PCI/NCI). Ionisaatiokammio sijaitsee laitteen etuosassa edestä avattavan luukun takana. Tämä helpottaa merkittävästi ionisaatiokammion käyttäjähuoltoa. Ionisaatiokammion rakenne on yksinkertainen ja puhdistettavat osat ovat käyttäjän helposti irrotettavissa. Ionisaatiokammiossa on vakiona kaksi filamenttia ja laite siirtyy automaattisesti käyttämään ehjää filamenttia toisen rikkoutuessa.

Laitetta ohjataan Shimadzun GCMSsolution-ohjelmistolla, joka on yhteensopiva Windows 7 32/64 bittisten käyttöjärjestelmien kanssa. Laitteistolla voidaan suorittaa yhtäaikaisesti pyyhkäisymittaus valitun ionin/reaktion monitorointia (scan/SIM tai scan/MRM), jolloin laite mittaa vuorotellen käyttäen eri mittaustapaa. Näin yhden analyysin aikana saadaan sekä kvalitatiivinen massaspektri tunnistusta varten sekä selektiivinen mittaus kvantitointia varten. GCMSsolution-ohjelma sisältää erillisen COAST-työkalun (Creation of Automatic SIM Table), joka automaattisesti tekee käyttäjälle ehdotuksen käytettävistä SIM- ja MRM-aikaikkunoista. Ohjelma sisältää täysin uuden automaattisen Smart MRM –työkalun MRM-menetelmien nopeaan ja vaivattomaan luomiseen. Smart MRM käyttää valmista tietokantaa, johon eri yhdisteiden siirtymät ja törmäysenergiat on optimoitu valmiiksi. Tutkittaville yhdisteille voidaan ohjelmistossa laskea retentioindeksit n-alkaanisarjan avulla, jolloin ohjelma päivittää retentioajat automaattisesti esim. kolonnin pituuden muuttuessa. Retentioindeksejä käytetään myös lisäparametrinä kirjastotunnistuksessa. Laajan NIST-kirjaston lisäksi laitteeseen on saatavilla myös useita muita spektrikirjastoja. Shimadzu on kiinnittänyt erityistä huomiota GCMS-TQ8040-laitteen ympäristöystävällisyyteen. Käytön päätyttyä laite voidaan asettaa Eco-moodiin, jolloin laitteen sähkönkulutus on alhaisempi. Samalla kantajakaasuvirtaus voidaan minimoida halutulle tasolle.

Valmistajan sivuille

Pyydä lisätietoa tästä tuotteesta

Nimi*:
Yritys*:
Puhelinnumero*:
Sähköpostiosoite*:
Viesti:
 

 

REALLY?