MDGC/GCMS-2010 – monivaiheinen kaasukromatografi-massaspektrometri

Tuotenumero:
MDGC/GCMS-2010
MDGC/GCMS-2010 – monivaiheinen kaasukromatografi-massaspektrometri
Valmistaja: Shimadzu

Monivaiheisissa kaasukromatografisissa tekniikoissa yksi tai useampi ensimmäisestä analyyttisestä kolonnista eluoituva fraktio ohjataan toiseen analyyttiseen kolonniin erotuksen tehostumiseksi (heart-cut-tekniikka). Tekniikkaa käytetään, kun yhdellä analyyttisellä kolonnilla ei saavuteta riittävää erotusta. Monivaiheisia tekniikoita käytetään esimerkiksi petrokemian, elintarvike- ja ympäristönäytteiden analyyseissä.

Shimadzu MDGC-laitteisto koostuu kahdesta GC-2010 Plus –kaasukromatografista, joissa ensimmäisenä detektorina on liekki-ionisaatiodetektori (FID) ja toisessa joko FID-detektori tai GCMS-QP2010 Ultra -massaspektrometri. Laitteistossa erotuskolonnit on sijoitettu erillisiin uuneihin, jolloin erotuslämpötilat voidaan optimoida kolonnikohtaisesti. Analyyttivyöhykkeiden fraktiointi 2. kolonniin toteutetaan Multi Dean’s Switching –yksiköllä, joka perustuu venttiiliin ja paine-eroihin yksikön sisällä. Yksikkö takaa toistettavat retentioajat sekä ensimmäisessä että toisessa erotusdimensiossa.

Laitteistoa ohjataan Shimadzun MDGCsolution-ohjelmistolla, jossa kaikki fraktiointiin liittyvät parametrit asetetaan. MDGC:n laitteisto-osat voidaan myös erottaa toisistaan ja käyttää niitä kahtena erillisenä itsenäisenä analyysilaitteena.

Valmistajan sivuille

Pyydä lisätietoa tästä tuotteesta

Nimi*:
Yritys*:
Puhelinnumero*:
Sähköpostiosoite*:
Viesti:
 

 

REALLY?