Materiaalitestauslaitteet

Materiaalien ominaisuudet ovat erilaisia ja materiaaliin vaikuttavien voimien ja ympäristön vuoksi niiden käyttäytyminen vaihtelee. Uusia materiaaleja kehitettäessä ja arvioidessa niiden käyttöä tarvitaan tarkkaa tietoa ohjaamaan päätöksiä. Shimadzun testauslaitteet tarjoavat arvokasta tietoa, jonka avulla ohjataan tutkimusta ja kehitystä sekä parannetaan materiaaleja ja tuotteita.

REALLY?