Shimadzulta uusi yleisdetektori kaasukromatografiaan
3.4.2013

Shimadzu on julkaissut uuden helium-plasmaan perustuvan BID 2010 Plus -yleisdetektorin (engl. barrier discharge ionization detector), joka mahdollistaa lähes kaikkien orgaanisten ja epäorgaanisten yhdisteiden mittaamisen 0,1 ppm:n pitoisuustasolla. BID-detektori voidaan liittää Shimadzun GC-2010 Plus –kaasukromatografiin, jolloin laitteistokokonaisuus on nimeltään Tracera. Tracera-laitteisto soveltuu esimerkiksi kasvihuonekaasujen sekä kevyiden hiilivetyjen analytiikkaan, jossa perinteisesti on käytetty useiden eri detektorien ja venttiilien monimutkaisia kokonaisuuksia. Uudella Tracera-systeemillä näiden applikaatioiden vaatimat mittaukset voidaan nyt toteuttaa yhdellä detektorilla.

BID on yleisdetektori, joka helium- ja neonkaasuja lukuun ottamatta mittaa kaikki epäorgaaniset ja orgaaniset yhdisteet. BID-detektorissa analysoitavat yhdisteet ionisoidaan helium-plasman avulla. Plasman erittäin korkea fotonien energia mahdollistaa detektoinnin pienissä pitoisuuksissa. BID-detektori on tavanomaista lämmönjohtokykydetektoria (TCD) yli sata kertaa herkempi ja liekki-ionisaatiodetektoria (FID) yli kaksi kertaa herkempi. FID:iin verrattuna BID on erityisesti herkempi alkoholeille, karbonyyliyhdisteille, karboksyyliyhdisteille ja halideille.

Lisätietoa Shimadzu Euroopan kotisivuilla:

Valmistajan sivuille>>

Tiedustelut:

Suvi Kemmo, puh. 09 530 80035

Kysy tuotteistamme

Ota yhteyttä ja pyydä asiantuntijaa etsimään teille sopiva ratkaisu.

Voit myös soittaa asiakaspalveluun
020 690 761 (ma-pe 9-15).
 

Siirry lomakkeeseen

Ota yhteyttä

REALLY?